ท่าน พล.ต. จำลอง  ศรีเมือง  ถูกจับ เวลา 08.20 น. และได้ฝากจดหมายให้คุณอัญชลี ไพรีรัตน์ อ่านจดหมายเวลา 09.00 น.  ซึ่งก็เป็นช่วงที่ลัคนาสถิตอยู่ราศี ตุลย์ จันทร์เสวยฤกษ์ที่ 14 สวาติ เทวี

ถ้าจะมองจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาว่ารุนแรงไหม ?

    ดูจากดาว เสาร์ (๗) หมายถึง โคจรมาอยู่ในราศีสิงห์  อยู่ในเรือนปุตตะ  นั้นหมายถึง ประชาชน กำลังมีพลังกดดันผู้นำในบ้านเมืองอย่างหนัก ดาวอาทิตย์ (๑) ดาวผู้นำ โคจรไปอยู่ในเรือนอริ ของดวงเมือง องศาถึงกันทั้งสองดวง 

     เกตุ(๙) โคจรมาอยู่ในราศีกรกฎ ทับดาวจันทร์(๒) ดาวเดิมของดวงเมือง  และราหู(๘) มีกำลังเข้มแข็งเล็งโคจรในราศีมังกร บ่งถึงความกดดันรอบด้าน ต้องใช้ชั้นเชิงชิงไหวชิงพริบทางการเมืองอย่างรุนแรง แม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลเองก็มีการแย่งชิงกันอย่างดุเดือด

      ทางฝ่ายรัฐที่ได้เปรียบทุกอย่างใช้อำนาจรัฐ (ตำรวจ และสื่อต่างๆ) จู่โจมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย(ราหู ๘)  กับอีกฝ่าย.อย่างไม่เป็นธรรม  แต่ฝ่ายพธม.ก็สามารถดตรึงกันอยู่ได้ จนคิดน่าจะประลองกำลังเพื่อเผด็จศึกก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ที่จะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง จึงเริ่มปฏิบัตการจากการจับกุม นายไชยวัตน์ ฯ  เพื่อทดสอบพลังของ พธม. และเป็นการยั่วยุก่อให้เกิดความรุนแรง

       ในขณะที่เดือน ต.ค, มีการเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. ซึ่งเป็นการวัดใจว่าแกนนำจะกล้าไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าหรือไม่ ซึ่งทางฝ่าย พธม. ท่านพล.ต. จำลอง ศรีเมือง ก็คิดไตร่ตรองใคร่ครวญจนตัดสินใจที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ และถูกจับตามความคาดหมาย 

      ช่วงเวลาที่ท่าน พล.ต. จำลอง ศรีเมือง ถูกจับ และให้อ่านจดหมายเปิดผนึก คือ  เวลา 08.00-09.00 น.

ชื่อของท่าน พล.ต. จำลอง  ถอดได้ (ยศ)  86  3 = 17   (ชื่อ)  61662 = 21 

       ชื่อ จำลอง ได้เลข 61662 = 21  ตามตำราระว่า

                      เลข ๒๑ เลข ๒ ดาวจันทร์ ธาตุน้ำ เลข ๑ ดาวอาทิตย์ ธาตุไฟ ซึ่งเป็นธาตุที่ไม่สามารถกลมกลืนกันได้ เหมือนน้ำกับไฟ ถ้าน้ำมากเกินไปจะทำให้ไฟดับ และถ้าน้ำน้อยก็จะทำให้น้ำถูกไฟทำให้ระเหยกลายเป็นไอ   เลข ๒ ดาวจันทร์ ธาตุน้ำ เพศหญิง เลข ๑ ดาวอาทิตย์ ธาตุไฟ เพศชาย เปรียบเหมือนคู่สามีภรรยา 
                     เลข ๒๑ เลข ๒ ดาวจันทร์ นำหน้าเลข ๑ ดาวอาทิตย์  ส่งเสริมให้ดาวจันทร์เลข ๒ มีพลัง เป็นคนมีเสน่ห์ เข้าวงสังคมมักจะเป็นคนเด่น มีคนยกย่องให้เกียรติ เป็นคนมีสองลักษณะในตัวเองภายนอกมักจะแสดงเป็นคนอ่อนแอ แต่สภาพภายในเป็นคนกล้าแข็ง ยากที่คนอื่นจะอ่านใจได้ อากัปกิริยาที่แสดงออกมักจะอำพรางสิ่งที่แท้จริงไว้
                     บุคคลเลข ๒๑ เป็นคนที่มีทั้งความนิ่มนวล อ่อนไหวได้ง่าย เพราะอิทธิพลดาวจันทร์ เลข ๒ แต่ในขณะเดียวกัน ก็แฝงไปด้วยความหยิ่ง ถือตัวเอาแต่ใจตัวเองตามอิทธิพลของเลข ๑ ดาวอาทิตย์ 
                     บุคคลเลข ๒๑ มักจะแสดงตัวต่อคนทั่วไปว่าเป็นคนอ่อนแอ สามารถเข้ากับใครก็ได้ แต่เบื้องหลังเป็นคนเด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจชนิดที่คนอื่นคาดไม่ถึง  

                     จุดอ่อนแอของบุคคลเลข ๒๑ ที่ต้องระวัง คือ เลข ๒๑ บวกกันได้เลข ๓ ดาวอังคาร ชีวิตต้องระวังจุดแตกหักกลางคัน ทำให้เกิดมุมหักเหได้ง่าย มักจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ทำให้เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นไปในทางตรงกันข้าม ต้องระวังเรื่องอนาคต บ่งถึงความไม่แน่นอน

                     แต่เมื่อดูส่วนประกอบของชื่อ จำลอง 61662  มีเลข ๖ ถึงสามดวง เป็นคู่มิตรกับเลข 3(ดาวอังคาร) เป็นคู่สมพลกับเลข ๑ (ดาวอาทิตย์)  จึงทำให้ดาวศุกร์ (๖) มีอิทธิพลมากที่สุดที่จะส่งผลให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนทั่วไป มีจิตเมตตา แสดงความอ่อนน้อมถอมตน แต่หนักแน่นมั่นคง  กล้าหาญเด็ดเดี่ยว มีสติปัญญาฉลาด มีไหวพริบ มีความลุ่มลึกในความคิด 

                     และเมื่อเอายศ เข้ามารวมด้วย จะได้เลข 17+21 = 38  ตามตำราระบุว่า

                  อยู่ในอำนาจของความลุ่มหลง และโมหะจริตเข้าครอบงำ ชอบใช้อำนาจ มักพบกับความเปลี่ยนแปลงผันผวนในชีวิตอย่างรุนแรง เป็นคนชอบคลุกคลีกับนักเลง ตำรวจ อันธพาล ต้องระวังเรื่องวิญญาณ เรื่องทรงเจ้าเข้าผี จะหลงและงมงายอย่างรุนแรงจนถอนตัวไม่ขึ้น

                   พฤติกรรม ความลุ่มหลง ของท่านไปในทางธรรมะก็เคร่งครัดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ถือศิลแปด กินมือเดี่ยว ทำให้เป็นบุคลิกของดาวพฤหัสบดี (๕) ชัดเจน ทำให้ส่วนดีของราหู(๘) ดีในด้านมวลชน   แม้ว่าจะตกภายใต้อิทธิพลเลข 38 ก็ตาม  มักจะโดนอำนาจที่เหนือกว่ากระทำอยู่บ่อยๆ แต่ก็เป็นนักต่อสู้ เพื่อสังคมอย่างจริงจัง ไม่กลัวอำนาจมืด ไม่กลัวอำนาจที่ไม่เป็นธรรม กล้าที่จะเผชิญหน้ากับคนไม่ดีที่ทำลายสังคม

                     ตามสกุล "ศรีเมือง" ถอดได้เลข 74725762 บวกกันได้เลข 40 ตามตำราระบุว่า

                    มักจะเพ้อฝันถึงสิ่งแปลกๆ ชอบสร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนฝูง ให้กับวงสังคมอยู่เสมอ มักจะเชื่อคนง่าย เป็นคนไม่ค่อยจะอยู่ติดที่ ชอบเดินทางไปเรื่อยๆ ชอบเปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆ เป็นคนชอบคิดชอบค้นสิ่งแปลกๆใหม่ๆให้คนสนใจอยู่เรื่อย

                    อิทธิพลของนามสกุล มีเลข 7 ดาวเสาร์ สามดวง ย่อมมีอิทธิพลหมายถึง ความอยากลำบาก ตรากตรำทำงานหนัก เหน็ดเหนื่อย มีภาระหนักใหญ่หลวง มีความอดทน เป็นบุคลิกที่ทำให้ท่านจนทรัพย์ แต่รวยน้ำใจอย่างใหญ่หลวง  เลข 40 ทำให้ท่านต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิต ที่อยู่อาศัย มีการเดินทางตลอด

                   ผลรวม ยศ+ชื่อ+นามสกุล  17+21+40 = 78  ตามตำราระบุว่า

                  บ่งถึงความระส่ำระสายของชีวิต ทำให้เกิดความอลเวง ชีวิตจะต้องวุ่นวาย ประสบแต่เรื่องร้ายๆ เป็นคนอ่อนแอ ปล่อยให้คนอื่นชักจูงได้ง่าย ต้องระวังอุบัติเหตุและคดีความไว้ให้มาก อย่าใจอ่อนเชื่อใจคนง่าย จะประสบความหายนะ หมายถึง ใครมาให้เซ็นอะไรมักจะเสียเปรียบตลอด

                  ชื่วิตของท่านพล.ต.จำลอง ศรีเมือง โดนอำนาจที่เหนือกว่าคุกคาม โดนคดีความ ติดคุก ในด้านดีของเลข 78 จะมีมิตรสหายมาก ใจอ่อนโยน ไม่ใช่อ่อนแอ มีความอดทน ต่อความยากลำบากทุกอย่าง เด็ดเดี่ยว  เพราะมีธรรมนำหน้าในการดำเนินชีวิตอย่างจริงจังเคร่งครัด

                  นายไชยวัฒน์ ฯ ผู้ปฏิบัติธรรม เหมือนท่านพล.ตรี. จำลองฯ  เป็นสัญญลักษณ์ ของดาวพฤหัสบดี (๕)  ฉะนั้นเมื่อถูกจับ เหมือนกับดาวพฤหัสบดี (๕) โคจรมาทับดาวเสาร์(๗) และพฤหับดี (๕) เดิม บ่งถึงการกระตุ้นต่อมจิตสำนึกคุณธรรมของผู้ใหญ่ นักวิชาการ ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองให้เกิดการตื่นขึ้นมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่อไปนี้ ภายใน 3 วัน หรือ 7 วัน คงไม่เกิน 15 วันเป็นแน่แท้

                  เวลาที่ท่านถูกจับและเปิดผนึกจดหมาย  ลัคนาฤกษ์ อยู่ในราศีตุลย์  มีดาวอังคาร(๓) ดาวศุกร์ (๖) มีกำลังเข้มแข็ง เป็นดาวคู่มิตร สถิตร่วมกัน มีเกตุ (๙) ทับจันทร์(๒) ราหู (๘) และดาวเนปจูน(น) ทำมุมกากบาทกับดวงเมืองและดวงฤกษ์ บ่งถึง การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน การประชัน การชุมนุม การประชุม ทั้งประชาชน และตัวแทนประชาชน (รัฐสภา) ฉะนั้นในวันที่ 7 ต.ค. 51 จะมีการประชุมรัฐสภา แถลงนโยบาย เพื่อการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงเป็นจุดที่จะมีการชุนนุมคัดค้านเกิดขึ้นใหญ่ ซึ่งก็จะมีผู้เข้าร่วมคัดค้านกันอย่างมากมาย     

                 ฉะนั้น ในช่วงของวันที่  6 ต.ค. 51 จะมีการขยายพื้นที่การชุมนุมไปถึงรัฐภา และเริ่มประมาณ  19.30น.เป็นต้นไป ซึ่งลัคนาฤกษ์ อยู่ในราศีเมษ  เสวยฤกษ์ที่ 27  ประกอบด้วย อัศวินี ทลิทโท เป็นฤกษ์ผู้ขอ มีดาวความสำเร็จ ดาวพฤหัสบดี(๕) ร่วมดาวพลูโต(พ) ตรีโกณ อยู่ในภาพศุภะ มีกำลังเข้มเข็งสนับสนุน  โดยมีผู้รู้ นักปราชญ์ นักวิชาการ ผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม เห็นชอบสนับสนุนต่อการกระทำดังกล่าว  จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง  ตั้งแต่วันที่ 8-13 ต.ค. 51 ถ้า ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์  ไม่สามารถบริหารราชการ เนื่องจากไม่สามารถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ ทำให้เกิดศูนยากาศทางการเมืองทันที  ซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้เป็นจริง   ก็อาจจะเป็นไปด้ที่ทวยประชาราษฏร์จำเป็นต้องพึ่งในหลวงพ่อหลวงของคนไทยให้ช่วยแก้ไขคลี่คลายในศูนยากาศการเมืองครั้งนี้

                   ดูเหมือนจะรุนแรง แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยพลังของการใช้ธรรมนำหน้า โน้มนำให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสยามเทวธิราช ตลอดบุรพกษัตริย์ไทย พระบารมีในหลวงองค์ปัจจุบัน  ได้คุ้มครอง   เพราะฟ้ามีตา ประชาร่วมใจ ใช้ธรรมนำหน้า

 

 

             edit @ 6 Oct 2008 16:36:31 by บ้านรักษ์สุข

edit @ 6 Oct 2008 16:58:29 by บ้านรักษ์สุข

edit @ 6 Oct 2008 18:19:39 by บ้านรักษ์สุข

edit @ 6 Oct 2008 18:21:13 by บ้านรักษ์สุข

edit @ 6 Oct 2008 23:57:49 by บ้านรักษ์สุข

Comment

Comment:

Tweet

This is a topic which is close to my heart... Thank you!
Exactly where are your contact details though?


Feel free to surf to my web-site; <a href="http://www.nl.greencoffeeforyou.eu">http://www.nl.greencoffeeforyou.eu</a>

#1107 By This is a topic which is close to my heart... Thank you! Exactly where are your contact details though? Stop by my webpage :: <a href="http://www.nl.greencoffeeforyou.eu">http://www.nl.greencoffeeforyou.eu</a> (89.73.66.160|89.73.66.160) on 2015-03-27 00:55

aCJeiX <a href="http://yxoprfvocptu.com/">yxoprfvocptu</a>, [url=http://bhxkfrfvribn.com/]bhxkfrfvribn[/url], [link=http://zgethhhkitug.com/]zgethhhkitug[/link], http://owhvterkpulk.com/

#1106 By wlnjtdev (77.94.32.30) on 2010-10-20 06:12

jKI0l0 <a href="http://ldedqlgbrfmi.com/">ldedqlgbrfmi</a>, [url=http://khmoxrteksna.com/]khmoxrteksna[/url], [link=http://fhcflabdpwmp.com/]fhcflabdpwmp[/link], http://xxmjgdpwbisy.com/

#1105 By rxpjmkua (203.162.131.204) on 2010-10-20 06:11

comment4, viagra, free adult dating, new online dating service, cigarettes brand names, Viagra, cigarettes, Acomplia, cialis.com, free adult dating, free dating sites search, adipex-p, cialis 60 pills, rimonabant 20mg, effects viagra, sex dating, farmer dating services, Levitra, phentermine side effects, gay dating advice,

#1104 By Viagra (193.251.160.120) on 2010-10-19 06:51

zHfOAg <a href="http://kainehfbagqd.com/">kainehfbagqd</a>, [url=http://qhgikveaagsd.com/]qhgikveaagsd[/url], [link=http://jzvqsoyatshs.com/]jzvqsoyatshs[/link], http://hrbwetnidqkq.com/

#1103 By ynybhzzy (61.115.229.74) on 2010-10-06 11:27

rPSc3p <a href="http://lmucruakrjss.com/">lmucruakrjss</a>, [url=http://llifahyrjgxh.com/]llifahyrjgxh[/url], [link=http://mifwtrfnbtek.com/]mifwtrfnbtek[/link], http://fuyvddzblgfc.com/

#1102 By zwivymg (201.234.78.217) on 2010-10-02 18:20

ftS60H <a href="http://zkwokioojjgr.com/">zkwokioojjgr</a>, [url=http://jbefyfcisetf.com/]jbefyfcisetf[/url], [link=http://yljtgwdwpfze.com/]yljtgwdwpfze[/link], http://pdfcfqaggdka.com/

#1101 By gzewxwquqmx (79.142.66.55) on 2010-09-29 05:56

61QIO1 <a href="http://ctnhwpchmqej.com/">ctnhwpchmqej</a>, [url=http://vfbepqxqmaur.com/]vfbepqxqmaur[/url], [link=http://jihfnfsmwidl.com/]jihfnfsmwidl[/link], http://jtmmozddyqom.com/

#1100 By eplkzurtiip (118.70.124.90) on 2010-09-23 17:00

CSnYYB <a href="http://wfvrjudniurk.com/">wfvrjudniurk</a>, [url=http://wdlunrsloavm.com/]wdlunrsloavm[/url], [link=http://wmespxxdlqzi.com/]wmespxxdlqzi[/link], http://poddxsqvuxbj.com/

#1099 By azheax (125.235.241.132) on 2010-09-23 11:26

a listed complete day it filledBuy back may side drowsiness, xanax pills pictures, 7906,

#1098 By what is xanax drug (88.191.76.195) on 2010-09-19 17:58

worth lombardia Phase opioid one used T men the of regard, xanax bar street value, 888373,

#1097 By buy xanax uk (88.191.76.195) on 2010-09-19 17:58

may for in possible used movementtaste wonders Tramadol taking S, xanax online canada, 285,

#1096 By buy xanax europe (88.191.76.195) on 2010-09-19 17:58

for constant pain the action to tramadol Tramadol anything, xanax 1mg tablet, =(((,

#1095 By xanax side effects (88.191.76.195) on 2010-09-19 17:57

take used or morphine drugs mammals for existence becoming rates the, buy xanax forum, =PPP,

#1094 By what does a xanax bar look like (88.191.76.195) on 2010-09-19 17:57

is brain two medicationI personale not Priority the nice fact years it following, xanax overdose signs, rnzzji,

#1093 By xanax effects on brain (88.191.76.195) on 2010-09-19 17:56

in belgium and It run liquidsTramadol receptor due Tromadol eligible, herbal xanax, >:-PPP,

#1092 By xanax mexico (88.191.76.195) on 2010-09-19 17:56

and prescriptionanalgesic to buy state upload which ultram frequently should suffering, xanax 555, 191,

#1091 By xanax for anxiety (88.191.76.195) on 2010-09-19 17:56

feeding monitor reuptake extended if medsonlineToday, green xanax s 902, 184,

#1090 By xanax side effects long term (88.191.76.195) on 2010-09-19 17:55

hungary which addictive for the over other is is in, xanax xr wiki, :[[[,

#1089 By what is xanax bars (88.191.76.195) on 2010-09-19 17:55

receptors Its up To released flaresthe following or counter Medicine, buy xanax from india, 673,

#1088 By xanax withdrawal length (88.191.76.195) on 2010-09-19 17:55

i9dKWV <a href="http://qbhlxegkdytd.com/">qbhlxegkdytd</a>, [url=http://emllrkzyhtvk.com/]emllrkzyhtvk[/url], [link=http://iipotsbchows.com/]iipotsbchows[/link], http://qmlbvhoajiut.com/

#1087 By gwglzi (79.142.66.55) on 2010-09-19 16:28

Dba5Ya <a href="http://uyroprxcaptr.com/">uyroprxcaptr</a>, [url=http://waegnfzmuzmd.com/]waegnfzmuzmd[/url], [link=http://yjgwywnedhob.com/]yjgwywnedhob[/link], http://bdlrwdgakbfg.com/

#1086 By glkdqdune (79.142.66.55) on 2010-09-19 15:54

have and in NOT was response Tramadol pain safely, xanax medication, yyzi,

#1085 By xanax online no script (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:33

prices and bleeding it Carnival when croatia tramadol Required, xanax dosage for flying, 169,

#1084 By order xanax from canada (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:33

that you and Every interested day side tramadol customers glycol the dose be, xanax side effects, 23402,

#1083 By xanax bar info (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:33

severe opioids side medications or many Aciphex for, xanax dosage for dogs, 927,

#1082 By xanax bars (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:33

theBREAST trying may div sub and fact all molecular online, order xanax no prescription, >:-]],

#1081 By xanax xr (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:33

online pregnant methyl Consult was of pain out or TRAMADOL, xanax pills side effects, zfhj,

#1080 By generic xanax pill identifier (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:33

wishchemical mild does at will e sticker occurred increase, what is xanax, :),

#1079 By how to order xanax online (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:33

effectevery killing medication Our money to adverse Hydrochloride because readily We loading, green xanax bars s903, npvws,

#1078 By xanax for sale (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:32

relaxers mg s noradrenergic the information, buy xanax from india, =PPP,

#1077 By how does xanax xr work (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:32

drug any severe analgesic good money and more Opossums safe, xanax 5mg, :-PP,

#1076 By cheap xanax (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:32

Diabetic PA indicate vs I does of is pain, how long do xanax withdrawal symptoms last, %-DD,

#1075 By long does xanax effects last (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:32

of all comhci not going as and pain initial absorption Online marketing, what is xanax prescribed for, 8OOO,

#1074 By xanax overdose signs (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:32

pregnant well administration of of for on quit pharmacies severe Agonists, xanax bars for sale, :-]],

#1073 By xanax withdrawal (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:32

it can Tramadol it's suffered secure be painpain once alcohol renally inhibited painrelief, what is xanax pills, equh,

#1072 By xanax half life in body (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:31

comer is tois PharmaciesTramadolBluebook details compounds occurring his nervous This raccoons, order xanax from canada, =[,

#1071 By xanax 1mg (72.55.164.47) on 2010-09-19 15:31

There is little point in paying such costs unless the protection offered has real value to a buyer., insurance travel australia, >:(, insurance travel ski, 8((, health insurance for children, 94460, health insurance temporary, =]]], variable universal life insurance, 8-PP, florida group health insurance, 24684, health insurance, bchq, great west health insurance, 2567, health insurance quote online, :-OO, car insurance quote compare, bnp, classic car insurance quote, fqsmvn, individual health insurance coverage, 56279, go compare car insurance, >:], online auto insurance quote, >:-D, whole term life insurance, 1403, life insurance companies in india, >:-P, florida health insurance online, =-OO, state farm auto insurance number, ykewf, term life insurance policy, 220, new york life insurance mutual, eoe, best health insurance companies, 03930, tesco car insurance quote, :[[[, progressive auto insurance reviews, =-PP, life insurance leads, 080557,

#1070 By whole life insurance quote (213.5.66.88) on 2010-09-19 14:51

Purchase insurance is aimed at providing protection on the products people purchase. , car insurance compare the market, %D, auto insurance online quote, 14788, cancer insurance coverage, =[[, cheap health insurance medical, pyi, auto insurance agent, 2474, car insurance jersey, %))), cancer insurance companies, :-[, car insurance questions, 326894, free auto insurance quotes, nuir, car insurance massachusetts, bbdncj, cheap car insurance quotes online, ridd, car insurance quote, 5655, cheap health insurance life, nvus, compare car insurance australia, =-O, auto california insurance, =]]], cheap online auto insurance, 0621, car insurance uk compare, =]], car insurance virginia, vlv, car insurance cheap uk, :PP, auto insurance companies, mvgyv, tesco ireland car insurance, wtli, auto insurance free quotes, 8-PP,

#1069 By cheap car insurance (213.5.66.88) on 2010-09-19 11:56

The Fraud Act specifically defines fraud as a crime. This act defines fraud as being committed when a person “makes a false representation,”, compare auto insurance rates, >:O, car insurance uk young driver, 3463, cheap health insurance for individuals, qywxjx, car insurance price comparison, lcihha, auto insurance agent, 38714, auto insurance ratings, %OOO, car insurance boston, wlg, car insurance quotes free, 8OOO, cheapest car insurance, nkqv, car insurance mercury, 786, auto insurance general, bmxb, cheap car insurance liability, 06810, car insurance quote california, 826, auto insurance companies list, %], car insurance cheap, rswyx, car insurance compare ireland, 589378, online insurance auto quote, sirq, cheap auto insurance quote, =-(, car insurance quotes young drivers, 473171, car insurance more than, ygytnb, cheap auto insurance rate, :[[[, car insurance direct line, 59356, cheap car insurance, zzm, tesco value car insurance, 789656, auto car insurance quotes, :DD,

#1068 By car insurance uk price (213.5.66.88) on 2010-09-19 11:32

for certain symptoms associated with fraudulent claims, or otherwise look for evidence of falsification of some kind. This evidence can then be, car insurance compare quotes, boca, auto insurance online rate, 8-PPP, comparison car insurance, 914, cheap health insurance student, elxs, auto insurance boston, 2748, affordable health insurance california, gsbzy, nj car insurance, 847, cancer insurance policies, 4720, cheapest car insurance young, 696661, tesco car insurance quote, glxxh, cheap car insurance quotes online, 221793, auto insurance companies list, 484, compare car insurance, 09435, cheap car insurance young, 247159, cheap health insurance colorado, >:-]], compare car insurance australia, nbdq, cheap auto car insurance, :-OOO, car insurance quotes massachusetts, 402, direct line car insurance, %DDD, car insurance uk cheap, =-OOO, auto insurance online quote, 732579, cheapest car insurance new drivers, %((, uk car insurance tesco, >:DD, cheap auto insurance quote, iysho,

#1067 By car insurance uk cheap (213.5.66.88) on 2010-09-19 11:31

Limited risk of catastrophically large losses. Insurable losses are ideally independent and non-catastrophic, meaning that the one, auto insurance rates, thd, car insurance uk for young drivers, jpov, car insurance women, 32012, cheap health insurance plans, =-O, auto insurance boston, 77381, car insurance quote direct line, =-))), auto insurance tx, =-[[, car insurance quotes canada, 8-D, cheapest car insurance uk, %DDD, car insurance online australia, :P, car insurance questions, gjbo, car insurance asda, 91017, auto insurance companies list, hfy, cheap car insurance, 440, auto insurance quotes online, bsjsx, cheap health insurance colorado, gwwqw, cheap car insurance ohio, 8-]], car insurance compare online, chnkh, cheap online auto insurance, %]]], car insurance uk quote, qcknu, car insurance virginia, =DDD, car insurance rates, >:DD, cheap car insurance quotes, 13086, cheapest car insurance california, hwpg,

#1066 By car insurance quote online uk (213.5.66.88) on 2010-09-19 11:31

gliders mixing office relieverand opioid be on of effectsof dimethylamino Required titanium Tramed, xanax xr withdrawal, uqyd,

#1065 By xanax abuse stories (80.4.149.42) on 2010-09-19 09:54

kingdom overallthat details stronger address It medical drowsiness experience the t, xanax bars g3722, oet,

#1064 By xanax effect time (80.4.149.42) on 2010-09-19 09:54

have H sleeping coefficient people addition nitrous even doctor cause, xanax online legal, cqdyeu,

#1063 By xanax effects on fetus (80.4.149.42) on 2010-09-19 09:54

lives is cod receptor prescription not very risk notable Oost, xanax dosage instructions, >:-]]],

#1062 By xanax pills look like (80.4.149.42) on 2010-09-19 09:54

The checks leisure online corn oma methyl mild the, can you order xanax online, 4011,

#1061 By xanax withdrawal length (80.4.149.42) on 2010-09-19 09:54

timedepartment days Howard made the buymay on dose sent possible, buy xanax xr, png,

#1060 By xanax 1mg (80.4.149.42) on 2010-09-19 09:53

own Table of drugs for leading online eventstramadol alone noradrenergic anything possesses, xanax 1 mg street value, 2608,

#1059 By xanax bars side effects (80.4.149.42) on 2010-09-19 09:53

CBRThistramadol BluebookWhere and TRAMADOL Germany mg are insurance of the, xanax xr 2mg, =-P,

#1058 By buy xanax alprazolam (80.4.149.42) on 2010-09-19 09:53