ท่าน พล.ต. จำลอง  ศรีเมือง  ถูกจับ เวลา 08.20 น. และได้ฝากจดหมายให้คุณอัญชลี ไพรีรัตน์ อ่านจดหมายเวลา 09.00 น.  ซึ่งก็เป็นช่วงที่ลัคนาสถิตอยู่ราศี ตุลย์ จันทร์เสวยฤกษ์ที่ 14 สวาติ เทวี

ถ้าจะมองจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาว่ารุนแรงไหม ?

    ดูจากดาว เสาร์ (๗) หมายถึง โคจรมาอยู่ในราศีสิงห์  อยู่ในเรือนปุตตะ  นั้นหมายถึง ประชาชน กำลังมีพลังกดดันผู้นำในบ้านเมืองอย่างหนัก ดาวอาทิตย์ (๑) ดาวผู้นำ โคจรไปอยู่ในเรือนอริ ของดวงเมือง องศาถึงกันทั้งสองดวง 

     เกตุ(๙) โคจรมาอยู่ในราศีกรกฎ ทับดาวจันทร์(๒) ดาวเดิมของดวงเมือง  และราหู(๘) มีกำลังเข้มแข็งเล็งโคจรในราศีมังกร บ่งถึงความกดดันรอบด้าน ต้องใช้ชั้นเชิงชิงไหวชิงพริบทางการเมืองอย่างรุนแรง แม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลเองก็มีการแย่งชิงกันอย่างดุเดือด

      ทางฝ่ายรัฐที่ได้เปรียบทุกอย่างใช้อำนาจรัฐ (ตำรวจ และสื่อต่างๆ) จู่โจมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย(ราหู ๘)  กับอีกฝ่าย.อย่างไม่เป็นธรรม  แต่ฝ่ายพธม.ก็สามารถดตรึงกันอยู่ได้ จนคิดน่าจะประลองกำลังเพื่อเผด็จศึกก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ที่จะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง จึงเริ่มปฏิบัตการจากการจับกุม นายไชยวัตน์ ฯ  เพื่อทดสอบพลังของ พธม. และเป็นการยั่วยุก่อให้เกิดความรุนแรง

       ในขณะที่เดือน ต.ค, มีการเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. ซึ่งเป็นการวัดใจว่าแกนนำจะกล้าไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าหรือไม่ ซึ่งทางฝ่าย พธม. ท่านพล.ต. จำลอง ศรีเมือง ก็คิดไตร่ตรองใคร่ครวญจนตัดสินใจที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ และถูกจับตามความคาดหมาย 

      ช่วงเวลาที่ท่าน พล.ต. จำลอง ศรีเมือง ถูกจับ และให้อ่านจดหมายเปิดผนึก คือ  เวลา 08.00-09.00 น.

ชื่อของท่าน พล.ต. จำลอง  ถอดได้ (ยศ)  86  3 = 17   (ชื่อ)  61662 = 21 

       ชื่อ จำลอง ได้เลข 61662 = 21  ตามตำราระว่า

                      เลข ๒๑ เลข ๒ ดาวจันทร์ ธาตุน้ำ เลข ๑ ดาวอาทิตย์ ธาตุไฟ ซึ่งเป็นธาตุที่ไม่สามารถกลมกลืนกันได้ เหมือนน้ำกับไฟ ถ้าน้ำมากเกินไปจะทำให้ไฟดับ และถ้าน้ำน้อยก็จะทำให้น้ำถูกไฟทำให้ระเหยกลายเป็นไอ   เลข ๒ ดาวจันทร์ ธาตุน้ำ เพศหญิง เลข ๑ ดาวอาทิตย์ ธาตุไฟ เพศชาย เปรียบเหมือนคู่สามีภรรยา 
                     เลข ๒๑ เลข ๒ ดาวจันทร์ นำหน้าเลข ๑ ดาวอาทิตย์  ส่งเสริมให้ดาวจันทร์เลข ๒ มีพลัง เป็นคนมีเสน่ห์ เข้าวงสังคมมักจะเป็นคนเด่น มีคนยกย่องให้เกียรติ เป็นคนมีสองลักษณะในตัวเองภายนอกมักจะแสดงเป็นคนอ่อนแอ แต่สภาพภายในเป็นคนกล้าแข็ง ยากที่คนอื่นจะอ่านใจได้ อากัปกิริยาที่แสดงออกมักจะอำพรางสิ่งที่แท้จริงไว้
                     บุคคลเลข ๒๑ เป็นคนที่มีทั้งความนิ่มนวล อ่อนไหวได้ง่าย เพราะอิทธิพลดาวจันทร์ เลข ๒ แต่ในขณะเดียวกัน ก็แฝงไปด้วยความหยิ่ง ถือตัวเอาแต่ใจตัวเองตามอิทธิพลของเลข ๑ ดาวอาทิตย์ 
                     บุคคลเลข ๒๑ มักจะแสดงตัวต่อคนทั่วไปว่าเป็นคนอ่อนแอ สามารถเข้ากับใครก็ได้ แต่เบื้องหลังเป็นคนเด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจชนิดที่คนอื่นคาดไม่ถึง  

                     จุดอ่อนแอของบุคคลเลข ๒๑ ที่ต้องระวัง คือ เลข ๒๑ บวกกันได้เลข ๓ ดาวอังคาร ชีวิตต้องระวังจุดแตกหักกลางคัน ทำให้เกิดมุมหักเหได้ง่าย มักจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ทำให้เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นไปในทางตรงกันข้าม ต้องระวังเรื่องอนาคต บ่งถึงความไม่แน่นอน

                     แต่เมื่อดูส่วนประกอบของชื่อ จำลอง 61662  มีเลข ๖ ถึงสามดวง เป็นคู่มิตรกับเลข 3(ดาวอังคาร) เป็นคู่สมพลกับเลข ๑ (ดาวอาทิตย์)  จึงทำให้ดาวศุกร์ (๖) มีอิทธิพลมากที่สุดที่จะส่งผลให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนทั่วไป มีจิตเมตตา แสดงความอ่อนน้อมถอมตน แต่หนักแน่นมั่นคง  กล้าหาญเด็ดเดี่ยว มีสติปัญญาฉลาด มีไหวพริบ มีความลุ่มลึกในความคิด 

                     และเมื่อเอายศ เข้ามารวมด้วย จะได้เลข 17+21 = 38  ตามตำราระบุว่า

                  อยู่ในอำนาจของความลุ่มหลง และโมหะจริตเข้าครอบงำ ชอบใช้อำนาจ มักพบกับความเปลี่ยนแปลงผันผวนในชีวิตอย่างรุนแรง เป็นคนชอบคลุกคลีกับนักเลง ตำรวจ อันธพาล ต้องระวังเรื่องวิญญาณ เรื่องทรงเจ้าเข้าผี จะหลงและงมงายอย่างรุนแรงจนถอนตัวไม่ขึ้น

                   พฤติกรรม ความลุ่มหลง ของท่านไปในทางธรรมะก็เคร่งครัดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ถือศิลแปด กินมือเดี่ยว ทำให้เป็นบุคลิกของดาวพฤหัสบดี (๕) ชัดเจน ทำให้ส่วนดีของราหู(๘) ดีในด้านมวลชน   แม้ว่าจะตกภายใต้อิทธิพลเลข 38 ก็ตาม  มักจะโดนอำนาจที่เหนือกว่ากระทำอยู่บ่อยๆ แต่ก็เป็นนักต่อสู้ เพื่อสังคมอย่างจริงจัง ไม่กลัวอำนาจมืด ไม่กลัวอำนาจที่ไม่เป็นธรรม กล้าที่จะเผชิญหน้ากับคนไม่ดีที่ทำลายสังคม

                     ตามสกุล "ศรีเมือง" ถอดได้เลข 74725762 บวกกันได้เลข 40 ตามตำราระบุว่า

                    มักจะเพ้อฝันถึงสิ่งแปลกๆ ชอบสร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนฝูง ให้กับวงสังคมอยู่เสมอ มักจะเชื่อคนง่าย เป็นคนไม่ค่อยจะอยู่ติดที่ ชอบเดินทางไปเรื่อยๆ ชอบเปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆ เป็นคนชอบคิดชอบค้นสิ่งแปลกๆใหม่ๆให้คนสนใจอยู่เรื่อย

                    อิทธิพลของนามสกุล มีเลข 7 ดาวเสาร์ สามดวง ย่อมมีอิทธิพลหมายถึง ความอยากลำบาก ตรากตรำทำงานหนัก เหน็ดเหนื่อย มีภาระหนักใหญ่หลวง มีความอดทน เป็นบุคลิกที่ทำให้ท่านจนทรัพย์ แต่รวยน้ำใจอย่างใหญ่หลวง  เลข 40 ทำให้ท่านต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิต ที่อยู่อาศัย มีการเดินทางตลอด

                   ผลรวม ยศ+ชื่อ+นามสกุล  17+21+40 = 78  ตามตำราระบุว่า

                  บ่งถึงความระส่ำระสายของชีวิต ทำให้เกิดความอลเวง ชีวิตจะต้องวุ่นวาย ประสบแต่เรื่องร้ายๆ เป็นคนอ่อนแอ ปล่อยให้คนอื่นชักจูงได้ง่าย ต้องระวังอุบัติเหตุและคดีความไว้ให้มาก อย่าใจอ่อนเชื่อใจคนง่าย จะประสบความหายนะ หมายถึง ใครมาให้เซ็นอะไรมักจะเสียเปรียบตลอด

                  ชื่วิตของท่านพล.ต.จำลอง ศรีเมือง โดนอำนาจที่เหนือกว่าคุกคาม โดนคดีความ ติดคุก ในด้านดีของเลข 78 จะมีมิตรสหายมาก ใจอ่อนโยน ไม่ใช่อ่อนแอ มีความอดทน ต่อความยากลำบากทุกอย่าง เด็ดเดี่ยว  เพราะมีธรรมนำหน้าในการดำเนินชีวิตอย่างจริงจังเคร่งครัด

                  นายไชยวัฒน์ ฯ ผู้ปฏิบัติธรรม เหมือนท่านพล.ตรี. จำลองฯ  เป็นสัญญลักษณ์ ของดาวพฤหัสบดี (๕)  ฉะนั้นเมื่อถูกจับ เหมือนกับดาวพฤหัสบดี (๕) โคจรมาทับดาวเสาร์(๗) และพฤหับดี (๕) เดิม บ่งถึงการกระตุ้นต่อมจิตสำนึกคุณธรรมของผู้ใหญ่ นักวิชาการ ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองให้เกิดการตื่นขึ้นมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่อไปนี้ ภายใน 3 วัน หรือ 7 วัน คงไม่เกิน 15 วันเป็นแน่แท้

                  เวลาที่ท่านถูกจับและเปิดผนึกจดหมาย  ลัคนาฤกษ์ อยู่ในราศีตุลย์  มีดาวอังคาร(๓) ดาวศุกร์ (๖) มีกำลังเข้มแข็ง เป็นดาวคู่มิตร สถิตร่วมกัน มีเกตุ (๙) ทับจันทร์(๒) ราหู (๘) และดาวเนปจูน(น) ทำมุมกากบาทกับดวงเมือ