เนื่องด้วย บริษัท บ้านรักษ์สุข จำกัด ได้มีการขยายตัวเรื่องการจัดจำหน่าย สื่อการเรียนการสอนอัจฉริยะระดับ ชั้นประถม ๑-๖ ทั่วทุกเขตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงมีความประสงค์ที่จะรับพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๑ และการขยายงานในปีหน้า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ด้านการตลาด การขาย บัญชี  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตอย่างดี

3. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า ทำงานเป็นทีมได้

4. พร้อมรับการอบรม เพื่อปรับฐานะให้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ ภายใน 6 เดือน

5. มีเงินหรือบุคคล ค้ำประกัน ในวงเงิน 10,000 บาท (จ่ายคืนเมื่อเลิกจ้าง)

(ผู้ที่มียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อความคล่องตัวในการเดินทาง)

เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส ตามแต่ตกลงกันได้

 

ส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน Resume รูปถ่าย 1 รูป

มาที่ banraksuk@gmail.com ฝ่ายบริหารบุคคล

 

edit @ 25 Sep 2008 00:01:16 by บ้านรักษ์สุข

Comment

Comment:

Tweet

มีเงินหรือบุคคล ค้ำประกัน ในวงเงิน 10,000 บาท (จ่ายคืนเมื่อเลิกจ้าง)

#3 By rolex replica (104.237.158.66|104.237.158.66) on 2015-01-21 11:03

มีเงินหรือบุคคล ค้ำประกัน ในวงเงิน 10,000 บาท (จ่ายคืนเมื่อเลิกจ้าง)

#2 By ysl outlet (183.2.55.146|183.2.55.146) on 2014-05-24 13:48

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตอย่างดี

#1 By hermes outlet (183.2.55.146|183.2.55.146) on 2014-05-24 13:48