ดวงกรุงเทพ  มีดาวที่มีกำลัง หลายดวง ดาวอาทิตย์ เลข ๑    ดาวจันทร์ เลข ๒   ดาวอังคาร   ดาวพฤหัส เลข ๕    ดาวศุกร์  เลข ๖  แต่ก็เดนผิดปกติ อยู่เหมือนกัน คือ ดาวพฤหัสบดี กับดาวศุกร์

                      ดาวจร วันเลือกตั้ง มีดาวที่มีกำลัง คือ ดาวพฤหัสบดี เลข ๕  ดาวศุกร์ เลข ๖  ราหู  เลข ๘

มองจากดวงดาว อิทธิพลตัวเลข ดวงดาวที่มีกำลังเข้มแข็ง คือ ดาวพฤหัสบดี เลข ๕  ดาวศุกร์ เลข ๖ และราหู เลข ๘

                      ถ้าจะมองจากบุคลิก และเลขประจำตัวการเลือกตั้งแล้ว คือ

                       บุคลิกของดาวพฤหัสบดี เลข ๕ คือ ผู้มีความรู้ มีสติปัญญา มีประสบการณ์การบริหาร

                        บุคลิกของดาวศูกร์ เลข ๖  คือ ผู้มีรูปร่างหน้าตาดี สวยงาม ร่าเริง มีเสน่ห์

                        บุคลิกของราหู  เลข ๘    คือ ผู้มีบุคลิกนักเลง กล้าได้กล้าเสีย กล้าเสี่ยง (บุคลิกเหมือนยักษ์)

      เลขประจำตัวของผู้สมัคร ที่น่าสนใจ มี เลข 2  เลข 5  เลข  8  และเลข 10

      เลข  2   ชื่อ  เกรียงศักดิ์     เจริญวงศ์ศักดิ์    ถอดชื่อได้เลข 50   นามสกุล ได้เลข 70 รวม 120

                       บุคลิกสุภาพ นุ่มนวล  อ่อนไหว ฉลาด มีความสามารถ มีประสบการณ์    เป็นเลข 2  และเลข 5  น่าเสียดายที่ขาดพรรคการเมืองสนับสนุน  ทำให้กำลังของเลข 2  ด้อยลงไปทันที

       เลข 5 ชื่อ อภิรักษ์  โกษะโยธิน   ถอดชื่อได้เลข 33  นามสกุได้เลข 38 รวม 71 บวกได้เลข 8       

                       บุคลิกภาพ รูปร่างหน้าตาดี มีเสน่ห์ สุภาพ นุ่มนวล ฉลาด  มีประสบการณ์ และผลงานปรากฎให้เห็น เป็นทั้งเลข 6 เลข 5   และเลข 2   ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง และมีผลงานปรากฎมาแล้ว

       เลข 8 ชื่อ ชูวิทย์  กมลวิศิษฏ์   ถอดชื่อได้เลข 32   นามสกุลถอดได้เลข 55 รวม 87  บวกได้เลข 15 = 6  

                       บุคลิกภาพ นักเลง กล้าได้กล้าเสีย หลงตัวเอง ไม่กลัวใคร กล้าพูด กล้าแสดงออก สนุกสนาน เป็นนักแสดงเข้าถึงบทบาท  เป็นเลข 8  ชอบสร้างความฮือฮา  ให้เกิดความน่าสนใจในกิจกรรมทางการเมืองตลอด  มักจะชอบฉายเดี่ยว  ไม่มีการสนับสนุนจากพรรคการเมือง เคยสมัครผู้ว่า และก็ได้รับความสนใจมากที่สุดสำหรับผู้สมัครอิสระ    

       เลข 10 ชื่อ ประภัสร์  จงสงวน  ถอดชื่อได้เลข 35 นามสกุลถอดได้เลข 28 รวมได้  63 = 9

                         บุคลิกภาพ มีความเชื่อมั่น เป็นผู้นำ ฉลาด มีประสบการณ์ในการบริหาร เป็นเลข 1  ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง  และมีผลงานปรากฎในการบริหาร

     เปรียบเทียบทั้ง 4  ท่านแล้วจะเห็นว่า

                 เลข 5 เด่นที่สุด  นายอถิรักษ์  โกษะโยธิน   เป็นอีกสมัยแน่นอน

                รองลงมาก็คือ เลข 8 นายชูวิทย์  กมลวิศิษฏ์ 

                รองลงมาอันดับสาม คือ เลข 2  นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์

                รองลงมาอันดับสี่  คือ เลข 10 นายประภัสร์  จงสงวน

edit @ 24 Sep 2008 13:18:30 by บ้านรักษ์สุข

edit @ 24 Sep 2008 14:50:54 by บ้านรักษ์สุข

edit @ 29 Sep 2008 11:11:43 by บ้านรักษ์สุข

Comment

Comment:

Tweet

Create a list of hobbies you wish to experiment with and give each a go.

#3 By louis vuitton replica (59.152.240.92|59.152.240.92) on 2014-06-13 14:26

รองลงมาอันดับสี่ คือ เลข 10 นายประภัสร์ จงสงวน

#2 By ysl outlet (183.2.55.146|183.2.55.146) on 2014-05-24 13:52

บุคลิกภาพ มีความเชื่อมั่น เป็นผู้นำ ฉลาด มีประสบการณ์ในการบริหาร เป็นเลข
1 ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง และมีผลงานปรากฎในการบริหาร

#1 By hermes outlet (183.2.55.146|183.2.55.146) on 2014-05-24 13:51